Verwerkingsproces

VINDEVOGEL:

 -  Bij het aankomen op het bedrijf worden de aardappelen gekeurd en voorzien van een lotnummer. Dit lotnummer volgt de partij tijdens het volledige proces,en zal uiteindelijk te vinden zijn op ieder zakje die het bedrijf verlaat.          

 -  Na opslag in bunkers worden ze gesorteerd en gekalibreerd naar wens van de klant.

-   Vervolgens worden ze geheel automatisch verpakt met de modernste machines.

-   Bij problemen kunen we via de lotnummers het trajeckt traceren en de teeltfiches opvragen!!!